Mr Grant Dennis

Please scroll down for English version below

Ông Grant Dennis là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn PricewaterhouseCoopers Việt Nam và là Lãnh đạo khối Dịch vụ Tư vấn của PwC tại Việt Nam. Ông đảm nhận vai trò này sau nhiều năm lãnh đạo bộ phận Tư vấn Chính phủ và Tư vấn Quản lý của Công ty PwC New Zealand tại thủ đô Wellington, New Zealand.

Ttừ năm 1999 đến năm 2006, ông đã lãnh đạo một công ty tư vấn lớn có hoạt động rộng khắp Châu Á – Thái Bình Dương trong vòng 7 năm, có trụ sở tại Singapore và hoạt động tập trung vào mảng chuyển đổi công nghệ.

Ông Grant có hơn 25 năm kinh nghiệm chuyên môn tư vấn trong các lĩnh vực như sản xuất, phân phối, viễn thông, ngân hàng, dầu khí, cũng như tư vấn cho các chính phủ. Ông đã lãnh đạo và thực thi các dự án về Chiến lược Trải nghiệm Kỹ thuật số, Hệ thống vận hành SCADA (Thu thập dữ liệu & Điều khiển giám sát), Hoạch định Nguồn lực Tổng thể Doanh nghiệp (ERP), Quản lý Quan hệ với Khách hàng (CRM), Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM), Quản lý Nguồn Nhân lực (HCM), bao gồm các giải pháp đám mây và các phương pháp tiếp cận phát triển ứng dụng. Ông đã phát triển Chiến lược Công nghệ và Kỹ thuật số cho nhiều khách hàng tại New Zealand và khu vực Đông Nam Á.

Ông Grant Dennis tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Massey (New Zealand) và chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh cao cấp (Executive MBA) của Trường Quản lý Kellogg (Chicago, Mỹ). Ông là thành viên của Hiệp hội kế toán công chứng Australia và New Zealand.

———————————————————————-

Mr Grant Dennis is the General Director of PricewaterhouseCoopers Consulting Vietnam and the Consulting Services Leader of PwC in Vietnam. He took on this role after transferring from PwC New Zealand’s Consulting practice where he led Government and Management Consulting in Wellington.

Prior to that, between 1999 and 2006, he spent 7 years leading a major consultancy business across Asia Pacific out of Singapore focusing on transformational change with a significant technology component.

Mr Grant has over 25 years of professional experiences in industries such as manufacturing, distribution, telecommunications, banking, oil & gas, as well as in advising governments. Grant’s areas of expertise include engagement and lead roles in Digital Experience Strategy, SCADA operational systems, Enterprise Resources Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), Supply Chain Management (SCM), Human Capital Management (HCM). He has developed several Technology and Digital strategies for New Zealand and South-east Asian clients.

Education and qualifications:

  • Bachelor of Business Studies – Massey University, New Zealand
  • Executive MBA short courses – Kellogg School of Management, Chicago, USA
  • Certified Public Accountant – CPA New Zealand and Australia
back to top