Mr Johan Nyvene

Please scroll down for English version below

Ông Johan Nyvene đang sống và làm việc tại Việt Nam từ năm 1998. Hiện tại ông đang nắm giữ chức vụ Giám đốc Điều hành tại HSC Securities từ 2007. HSC là một trong những công ty nội địa hàng đầu về ngân hàng đầu tư và môi giới tại Việt Nam. Trước khi gia nhập HSC, ông Johan đã dành 9 năm làm việc với nhiều vị trí tại ngân hàng thương mại HSBC. Ông Johan bắt đầu con đường sự nghiệp của mình tại Ngân hàng Corestates First Union, Mỹ, nơi ông đã dành hơn 8 năm đặt cả tâm huyết và trách nhiệm của mình học hỏi về lĩnh vực ngân hàng quốc tế tại khu vực Đông Nam Á.

Trong quá trình làm việc tại HSC, ông Johan tham gia vào Hiệp hội các doanh nghiệp với vị trí Phó Chủ tịch tại CEO Club, thành viên Hội đồng quản trị của Ban Cố vấn Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, một trong những lãnh đạo mảng tài chính tại Vietnam Private Economic Forum và là một thành viên của Ban giám đốc American Chamber of Commerce in Vietnam.

——————————————————————————

Mr Johan Nyvene has been living and working in Vietnam since 1998 and has been the CEO of HSC Securities since 2007.  HSC is one of the top local investment banking and brokerage firms in Vietnam.   Before HSC, Johan spent nine years with HSBC in various management positions in commercial banking.  Johan began his banking career with Corestates First Union Bank in the US where he spent eight years specializing in international banking with responsibilities for the Southeast Asia markets.

In addition to his day time job at HSC, Johan is also involved in the business community as a Vice Chairman of the CEO Club, a member of the Board of Advisors to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, a chairperson for the financial sector at the Vietnam Private Economic Forum and at one point a Board governor of the American Chamber of Commerce in Vietnam

back to top