Mr Kim Dongkyun

Please scroll down for English version below

Ông Kim Dongkyun hiện đang phụ trách mảng Phát triển Kinh doanh khu vực Đông Nam Á tại Công ty Samsung SDS. Ông đã rất thành công trong việc xây dựng và dẫn dắt đội ngũ nhân viên tập trung vào mảng cung cấp hàng loạt dịch vụ và nghiên cứu tâm lý khách hàng – những người mong muốn cải thiện và nâng cao chuỗi cung ứng, quản lý giao nhận. Ông rất tự hào khi là thành viên của nhóm cung cấp dịch vụ xuất sắc thông qua các tiêu chuẩn rõ ràng, bằng cách thực hiện tùy chỉnh hệ thống và các hoạt động mở rộng mạnh mẽ.

Trước khi phụ trách phát triển kinh doanh khu vực Đông Nam Á của Samsung SDS, Ông Kim DongKyun là cố vấn cấp cao bộ phận mua hàng cho dư án đổi mới của Công ty Samsung Electrics tại trụ sở chính Samsung SDS tại Hàn  Quốc. Ông đứng đầu trong các nỗ lực phân tích chỉ số của hơn 2,000 nhà cung cấp của Samsung Electrics trong lúc cải thiện những yêu cầu mua hàng tại công ty.

Trước khi gia nhập Samsung SDS, Ông Kim làm việc tại Apple ở Cupertino, California (Mỹ) với cương vị Giám đốc chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông phụ trách chính chiến lược mua hàng và dự báo nguồn cung cho màn hình LCD với ngân sách hàng tỷ đô la Mỹ. Suốt thời gian làm việc tại Apple, ông đã áp dụng các hoạt động tối ưu hóa hàng tồn kho và đảm bảo nguồn cung diễn ra liên tục và giảm thiểu các chi phí cơ hội.

Trước Apple, ông giữ chức Giám đốc Hoạch định Kinh doanh và Vận hành của Công ty RealNetWorks tại Seattle, Washington (Mỹ). Trong khoảng thời gian làm việc, ông đã quản lý đội ngũ phân tích số liệu của việc kinh doanh trò chơi cũng như xây dựng và hoạch định các chiến lược vận hành. Việc chú trọng phân tích các số liệu KPIs đã giúp công ty chủ động hơn trong việc chuẩn bị và phản ứng hiệu quả với những thay đổi và yêu cầu của thị trường.

Ông Kim Dongkyun tốt nghiệp MBA tại trường Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburghm, Philadelphia (Mỹ) và tốt nghiệp Cử nhân tại trường Hanyang (Hàn Quốc).

—————————————————————-

Mr. Kim Dongkyun is currently in charge of business development for Southeast Asia at Samsung SDS Logistics. He has been successfully establishing and leading a strong team whose main focus is to provide a wide range of service and insights to customers who are seeking to improve the efficiency of their supply chain and logistics management.  He is proud to be part of a team that aimed to deliver with excellence through direct benchmark and by implementing customized system and strong operation practices.

Before being assigned to the Southeast Asia at Samsung SDS Logistics, Mr. Kim Dongkyun was a principal consultant leading a procurement innovation project for Samsung Electronics at Samsung SDS HQ in Korea. He led top efforts in analyzing an estimated number of 2,000 suppliers of Samsung Electronics while improving procurement practices at the company.

Before Samsung SDS, he worked at Apple Inc. in Cupertino, California (USA) as a Global Supply Manager. He was in charge of the supply forecast and procurement strategy for LCD panels with budget of billions dollars. During his time at Apple, he implemented inventory optimization practices which were critical in ensuring continuous supply and minimum opportunity costs.

Before Apple, he was a director of business planning and operation at RealNetworks in Seattle, Washington (USA).  During his tenure, he managed a team in charge of analyzing the web-based game business as well as in establishing and optimizing operation strategies on a continuous basis. Other priorities focused on analyzing leading KPIs in operation which allowed for the company to proactively prepare and react effectively  to market changes and requirements.

Mr. Dongkyun received a MBA degree from Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Philadelphia (USA), and a Bachelor degree in Engineering from Hanyang University (Korea).

back to top