Mr Pawalit Ua-Amornwanit

Please scroll down for English version below

Ông Pawalit UA – Amornwanit tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kế toán (Á khoa) tại trường Đại học Thammasat (Thái Lan) và Thạc sỹ Tài chính tại trường Đại học Chulalongkorn (Thái Lan)

Sau hơn 7 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng Kiểm toán tại PricewaterhouseCoopers ABAS Thái Lan, ông giữ chức vụ Trợ lý Phó Tổng giám đốc Tài chính – Kế toán tại Công ty Cổ phần C.P Việt Nam từ năm 2012 đến 2017. Sau đó ông đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch (Trợ lý Tổng Giám đốc) tại CPF (Thái Lan) từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 9 năm 2019. Từ tháng 10 năm 2019, ông trở thành Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần C.P Việt Nam

Ông Pawalit nhận Chứng chỉ Kế toán viên công chứng (CPA, tại Thái Lan) cũng như chứng chỉ Giám đốc.

————————————————————–

Mr. Pawalit UA-Amornwanit obtained a Bachelor in Accounting (Second Class Honour) from Thammasat University before acquiring a Master of Science in Finance from Chulalongkorn University.

After more than 7 years as an Audit Manager at PricewaterhouseCoopers ABAS in Thailand, he became the Assistant Vice President to the Finance and Accounting Department at C.P. Vietnam Corporation from 2012 to 2017.   He then took the role of Vice President (Assistant to Chief Executive Officer) at CPF (Thailand) Public Comp from July 2017 to September 2019.  And since October 2019, he is now fulfilling his responsibilities as Chief Financial Officer, C.P. Vietnam Corporation.

He is a Certified Public Accountant (Thailand) as well as a certified Directorship.

back to top