Mr Phung Anh Tuan

Please scroll down for English version below:

Ông Phùng Anh Tuấn là một trong số ít luật sư kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam, được đào tạo kỹ lưỡng và có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực luật và kinh doanh trong suốt 25 năm qua. Ông tốt nghiệp Đai học Northwestern (Chicago IL, Hoa Kỳ) và hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch Điều hành & Tổng thư ký của Hiệp hội các nhà đầu tư Tài chính Việt Nam (Vietnam Association of Financial Investors, VAFI). Đồng thời, Ông còn là Tổng thư ký của Liên đoàn Lãnh sự Danh dự Thế giới tại Việt Nam (World Federation of Honorary Consuls, FICAC).

Ông Phùng Anh Tuấn là gương mặt rất quen thuộc trong cộng đồng lãnh sự và doanh nghiệp tại Việt Nam, từng giữ chức Tổng Lãnh sự danh dự của Phần Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 11 năm.

Suốt thời gian làm việc, Ông Phùng Anh Tuấn có rất nhiều kinh nghiệm quốc tế khi hành nghề luật sư tại Việt Nam và thị trường khu vực. Với vốn chuyên môn pháp lý, sự am hiểu tình hình kinh doanh của và mạng lưới cộng đồng các doanh nghiệp quốc tế và cơ quan chính quyền tại Việt Nam đã tạo nên những phẩm chất độc đáo của một luật sư – một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm của Ông.

Ông thường xuyên tham gia cố vấn, tư vấn trong các lĩnh vực hợp tác, M&A, bất động sản, năng lượng cũng như tranh chấp thương mại và đầu tư, đại diện cho các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Ông Phùng Anh Tuấn từng được vinh dự trao tặng các danh hiệu:

  • Luật sư xuất sắc – Lĩnh vực Mua bán và Sáp nhập M & A | ASIALAW ORGANIZATION.
  • Luật sư xuất sắc – Danh sách Top 500 đầu tư toàn cầu | INTERCONTINENTAL FINANCE MAGAZINE.
  • Luật sư xuất sắc của năm – Luật Doanh nghiệp và tài chính | CORPORATE INTL GLOBAL AWARD Magazine.
  • Luật sư của năm – Luật doanh nghiệp và tài chính | GLOBAL LAW EXPERTS ORGANIZATION.

Các khách hàng của Ông: Shell, Petro Vietnam, Nissei, Coca Cola, Unilever, SC Johnson&Johnson, TATA Steel & TATA International, American Standard, PEB Steel, World Bank – IFC, India Consulate General, Mercedes Benz, etc.

——————————————————–

A graduate of Northwestern University (Chicago IL, USA), Mr Tuan A. PHUNG is among a few professional business lawyers in Vietnam who are rigorously-trained and extensively-worked in both law and business for the last 25 years. Currently acting as the Executive Vice Chairman & Secretary General for Vietnam Association of Financial Investors (VAFI ), who is also the General Secretary of  the World Federation of Honorary Consuls in Vietnam (FICAC).

Mr PHUNG is no stranger for the consular & business community in Vietnam who used to serve as Honorary Consul General for Finland in Ho Chi Minh City for 11 years.

In short, attorney PHUNG possesses a vast international experience in practicing law in Vietnam and the regional markets. His legal expertise and business insights coupled with the network with the international business community and local governmental bodies in Vietnam provide him the unique qualification both as a legal professional and a seasoned entrepreneur. He practices very frequently in corporate, M&A matters, energy real estate as well as trade and investment dispute resolution representing both multinational and local companies in Vietnam which has been retained by client of various multinational companies.

Professional Records:

Mr. Tuan A. Phung was awarded a number of individual awards by many international organizations. Some of them may be listed as below:

  • Leading Lawyer – Company Mergers and Acquisitions M &A | ASIALAW organization.
  • Top Lawyer – Portfolio Global 500 of the INTERCONTINENTAL FINANCE MAGAZINE.
  • Outstanding Lawyer of the Year – Corporate Law and Finance | CORPORATE INTL GLOBAL AWARD Magazine.
  • Lawyer of the Year – Corporate Law and Finance | GLOBAL LAW EXPERTS ORGANIZATION

Representative Clients: Shell, Petro Vietnam, Nissei, Coca Cola, Unilever, SC Johnson&Johnson, TATA Steel & TATA International, American Standard, PEB Steel, World Bank – IFC, India Consulate General, Mercedes Benz, etc.

back to top